พบสภาวะแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียน ไม่เอื้อพัฒนา

ผลสำรวจ อินสครู ธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษา พบสภาวะแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียน ไม่เอื้อพัฒนาครู กระทบประสิทธิภาพเด็ก เล็งหาวิธีเปลี่ยนบทบาทครู ผลักดันให้เป็นผู้ริเริ่ม

วันที่ 30 มกราคม 2566 นางสาวชลิพา ดุลยากร ผู้ก่อตั้ง insKru ธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษา เปิดเผยว่า จากที่ insKru ได้นำแพลตฟอร์มออนไลน์ www.inskru.com ใช้เป็นเครื่องมือให้ครูทั่วประเทศได้เข้ามาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ทำงานกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ

อีกทั้งยังมีกลุ่มเฟซบุ๊ก insKru-ครูปล่อยของ และเพจ insKru -พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน เป็นพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนมาจนก้าวสู่ปีที่ 5 ในปี 2566 นี้ insKru พบว่ากำแพงที่ทำให้เราไปไม่ถึงปลายทางคือ “สภาวะแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียน” หรือ School Environment ไม่เอื้อต่อการพัฒนาตัวเองของครู ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการสอนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลแก่นักเรียน

จากเพนพอยต์ดังกล่าวทำให้ insKru มองเห็นเป็นโอกาสในการต่อยอดในการช่วยเหลือ และสนับสนุนครู เพื่อการเรียนการสอนที่ดีกับนักเรียน โดยร่วมตั้งเป้าขับเคลื่อนเร่งสร้างผลกระทบ ต่อเนื่องด้วยการพัฒนาสภาวะแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียนที่ดีต่อครูและนักเรียน

โดยเริ่มจากให้ครูได้รับประสบการณ์ในห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี และส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม หรือ Social Emotional Learning: SEL ให้กับครู เพื่อให้ครูส่งต่อแนวคิดดี ๆ ให้กับนักเรียนและสร้างความเป็นไปได้ใหม่ให้กับการศึกษาของประเทศต่อไป

“ในปีนี้ insKru มีเป้าหมายที่จะหาวิธีการลดบรรยากาศที่ทำให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งทางกาย ความคิด และจิตใจ (Toxic Environment) เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียนที่ดีขึ้น เริ่มต้นจากการเปลี่ยนบทบาทครูจาก “ผู้ให้บริการวิชาการ” เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยสบายใจ (Supportive Relationship) ทั้งครูกับครู และครูกับนักเรียน โดยผลักดันให้ครูเป็น “ผู้ริเริ่ม” เปลี่ยนแปลงห้องเรียนในแบบของตัวเอง”

ข่าวการศึกษา-ล่าสุด

“เราอยากเห็นครูทุกคนในประเทศเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ หรือ Initiator ไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากการเปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนห้องเรียน เปลี่ยนโรงเรียน เปลี่ยนสังคมครู เป็นต้น

นอกจากนี้ insKru ยังตั้งเป้าในการออกแบบโมเดลใหม่ในการสร้างรายได้ โดยจะโฟกัสที่การสร้าง Impact ให้ดีขึ้นและมากกว่าเดิม ผ่านการสร้างโมเดลให้ภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามาร่วมสร้าง Impact ผ่านคอมมูนิตี้ของ insKru รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่จะขยายคอมมูนิตี้ของเราด้วยเป้าหมายสร้างคอมมูนิตี้ครูในระบบนิเวศน์ของ insKru ให้มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 100% ในปี 2566 นี้”

นางสาวชลิพากล่าวต่อว่า สำหรับผลิตภัณฑ์เรือธงของ insKru ในปี 2566 เรามี Buddy Kru ระบบแชตบอต (Chat Bot) ในแอพพลิเคชั่น LINE ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยวางแผน ออกแบบ และวัดผลการสอน โดยขณะใช้งาน ครูจะรู้สึกเหมือนมีเพื่อนคุยเรื่องการจัดกิจกรรมการสอน การเตรียมสอนที่คอยโต้ตอบแบบอัตโนมัติ ใช้งานสะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาพิมพ์ข้อความโต้ตอบกันเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละสัปดาห์ เพื่อไม่รบกวนเวลา การทำงานของครู

ปัจจุบันอยู่ในช่วงทดลองเปิดให้ครู 5,000 คนทั่วประเทศใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบให้สามารถตอบโจทย์ปัญหาของครูไทยได้จริง

ทั้งนี้ มีจำนวนบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 92,000 บัญชีในปี 2564 เป็น 163,000 บัญชี ในปี 2565 ซึ่งจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว เกิดจากการจัดกิจกรรมในคอมมูนิตี้ ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นจน insKru ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2021 Community Accelerator Program และได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาคอมมูนิตี้ออนไลน์จาก Meta เพื่อนำมาพัฒนาคอมมูนิตี้ครูไทยในเฟซบุ๊กให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้สมาชิกกลุ่ม insKru-ครูปล่อยของ เพิ่มขึ้น 148% จาก 38,000 คนในปี 2564 เป็น 94,000 คนในปี 2565

นอกจากนี้ จำนวนผู้ติดตาม เพจ insKru-พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน ยังเพิ่มขึ้น 23% จากผู้ติดตาม 200,000 ในปี 2564 เป็น 258,000 ในปี 2565 มีกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมรวมถึง 42 ครั้ง

ตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับ insKru รวม 1,336 คน ได้ไอเดียการสอนดีๆ กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเยาวชนไทยกว่า 3.7 ล้านคน ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด รวมถึงในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ